Finestra oberta a la plaça de Vic

Una finestra amb vistes a la Plaça.

3.5

Fusta. Mides: 9.5 x 6 cms.