• Ànima Records de Vic

    Els detalls discrets mai són petits, són extraordinaris i valuosos.

  • CITA DE L'ÀNIMA

    "Quan es va descobrir que la informació era un negoci, la veritat va deixar de ser important" Ryszard Kapuscinski

  • De Vic al món