• Ànima Records de Vic

    Els detalls discrets mai són petits, són extraordinaris i valuosos.

  • CITA DE L'ÀNIMA

    "La felicitat s'aconsegueix quan el que un pensa, el que un diu i el que un fa estan en harmonia" - Gandhi

  • De Vic al món