• Ànima Records de Vic

    Els detalls discrets mai són petits, són extraordinaris i valuosos.

  • CITA DE L'ÀNIMA

    "No us deixeu robar la joventut de dintre, la de fora, inevitablement, se l'endú el temps" José Mújica

  • De Vic al món