• Ànima Records de Vic

    Els detalls discrets mai són petits, són extraordinaris i valuosos.

  • CITA DE L'ÀNIMA

    "Sigues tan fort que ningú pugui ferir-te, tan noble que ningú pugui ofendre't i tan original que ningú pugui imitar-te"

  • De Vic al món