Farnaca de Cambrils

Una bèstia mitològica ben impactant.

35

Figura de goma de 22,5 cms.