Què fan els pares a la nit?

A tu què et sembla que fan?

14

Llibre de Thierry Lenain i Barroux. Birabiro.