Guardioles

Amb personatge i nom a escollir

24

Guardiola de ceràmica de 18 cms amb personatge i nom a escollir. Té obertura a la base per treure els diners.

Plaç d'entrega: 2 setmanes mínim.

Contacteu amb nosaltres per acordar els detalls, per telèfon o via mail.

El preu pot variar depenent de la mida de la guardiola.