Pont de ferro de les adoberies

Dibuix genuí!

9

Tassa del pont de ferro de les Adoberies. Mida: 8 cms.