Pont de ferro

Que bonic!

16

Plafó de fusta del Pont de Ferro de les Adoberies. Mida: 44x 29 cms.