Postal de la Família Llúpia

Merma, Vella i Nen

1

Postal de Vic de 10 x 15 cms.