Pont de ferro i Adoberies

Veus la catedral?

1

Foto del Pont de Ferro i les Adoberires 13 x 18 cms aprox.