Llapis Vic amb rajola catalana

Llapis de fusta

2

Llapis de fusta amb diferents fotos de Vic.