Boli Vic amb rajola catalana

Diferents imatges de Vic

3

Bolígraf amb diferents imatges de Vic.