Boli Vic amb rajola catalana

Diferents imatges de Vic

3.00

Bolígraf amb diferents imatges de Vic.