Sant Jordi i la princesa

Asseguts en un didal.

10.00

Didal amb dos personatges, fets a mà.