Pont de ferro

Dibuix genuí

2.5

Didal de ceràmica amb el Pont de Ferro de les Adoberies.