Xut de Solsona

És tan bonic, aquest mussol.

3.00
LlapisImantImant + llapis

Imant de fusta.