Gall de Sant Cugat

És el gall del monastir.

LlapisImantImant + llapis

Imant de fusta.