Gall de Sant Cugat

És el gall del monastir.

3.00
LlapisImantImant + llapis

Imant de fusta.