Bou tradicional de Valls

Un bou ben gros!

3
LlapisImantImant + llapis

Imant i llapis de fusta.