Vila de Sitges - geganta

Geganta gentíssima de Sitges

35

Figura de goma de la geganta de la Vila de Sitges. Mida: 31,5 cms.