Vella de Solsona

Mireu que és bonica!

35

Figura de goma de la Vella de Solsona. Mida: 26 cms.