Sant Jaume de Barcelona- gt

Vigileu, que sota el plumall hi ha una porra

35

Figura de goma de 31 cms.