Roseta de Vilafranca

Mireu quina cara més simpàtica que té!

27

Figura de goma de 21 cms.