Reina Elionor de Lleida

Aquesta sí que és guapassa.

25.00

Figura de goma de 26,5 cms.