Pilar dels Sagals d'Osona.

Amunt, ben amunt!

30

Un pilar ben alt de goma. Mida: 44 cms..