Pepona de Terrassa

Mira que n'és de bonica!

35

Figura de goma de la geganta Pepona. És la parella del gegant Robesa. Mida: 27 cms.