Nova de Molins de Rei

La geganta d'ulls grossos

30

Figura de goma de 26 cms de la geganta de Molins de Rei.