Marieta de Sant Cugat

Quin goig que fa aquesta geganta!

35

Figura de goma de 27 cms.