Manrique de San Sebastián

No l'atabaleu gaire, val?

24

Figura de goma de 25 cms del gegant de San Sebastián.