Lleó de Tarragona

Mireu quin lleó més ferotge.

40

Figura de goma de 22 cms fins a la corona.