Laia, geganta vella de la Plaça Nova

Ella també té una cosina a Olot que se li assembla moltíssim....

30

Figura de goma de 27 cms.