Gegantona de Valls

Mireu-la que simpàtica.

Figura de goma de 19 cms.