Gegantó del Pi Oriol

Mireu quines trenes porta l'Oriol?

27.00

Figura de goma de 24 cms.