Gegantó del Pi Oriol

Mireu quines trenes porta l'Oriol?

30

Figura de goma de 24 cms.