Drac de Sitges

És ben igual a un drac xinès, no us sembla?

35

Figura de goma de 19 cms d'alt per 25 cms d'amplada.