Boig de Solsona

El més boig de tots!

35

Figura de goma del gegant Boig de Solsona que se li mouen els braços. Mida: 26 cms.