Comte d'Osona - mini de fusta

Per fer una mini trobada a la taula de casa.

4.5

Figura de fusta de 9x3 cms i un cm de gruix.