Bou - mini de fusta

Per jugar amb el bestiari preferit de Vic.

4.5

Figura de fusta de 8x8 cms i 1 cm de gruix.