Cap de Pirata

Voleu tenir un pirata de debò a casa?

139

Cap de cartró pedra de 35 cms. Tamany infantil.