Tanca els ulls

És el món igual per a tots els que hi vivim?

14

Un llibre que parla de la subjectivitat del món. De Victoria Pérez / Claudia Ranucci. Thule.