Quatre petites cantonades de no res

Al Petit Quadrat li agrada jugar amb els seus amics Petits Rodons. Però no pot entrar a casa seva, perquè la porta és rodona.

11

El dret a ser diferents.

Jérôme Ruillier. Editorial Joventut.