Poesies catalanes

Un bocinet del patrimoni poètic de Catalunya

7

Mini llibre.