Poesies catalanes

Un bocinet del patrimoni poètic de Catalunya

Mini llibre.