Perdoneu que no m'aixequi

"Una broma és una cosa molt seriosa" Winston Churchill

7

Mini llibre.