Lluny

A l'Eloi no li agrada el món on viu i amb el Simó, el seu gos, emprèn un viatge venturós cap al bosc.

18

Abuenpaso. Bernat Cormand-Martí Cormand.