Haikus

Poemes del Japó.

7

Mini llibre. Caballo Regalado.