Haikus

Poemes del Japó.

6.00

Mini llibre. Caballo Regalado.