El ratolinet Pérez

Al ratolinet se li gira feina, cada vegada que a una criatura li cau una dent.

5.95

Anna Canyelles-Roser Calafell. La Galera.